Pradedame versti KDE S.C. vystymo šaką (trunk)

Andrius Štikonas