Apie PulseAudio naudojimą KDE aplinkoje

Donatas G.