Terminai

Šiame puslapyje rasite specifinius KDE terminus. Juos galite atsisiųsti:

slovo: kde-specifiniai-terminai.dwa (atnaujintas: 2008-09-05)
gettext (po): kde-specifiniai-terminai.po (atnaujintas: 2021-08-27)
tmx: kde-specifiniai-terminai.tmx (atnaujintas: 2008-09-05)

arba peržiūrėti žemiau.

Šie terminai prieinami ir programos Lokalize naudojamu formatu Transpation Base eXchange. Šis žodynas yra KDE SVN repozitorijoje, jį taip pat galima atsisiųsti:

tbx: terms.tbx.

Šis terminų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į Anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos žodynėlį (autoriai: Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova). Žodyną rasite internete, šiuo adresu.

Šiame terminyne nurodyti tik tie terminai, kuriuos rekomenduodami susiauriname aukščiau nurodytame žodyne pateiktus pasirinkimus (tokiais atvejais prieš naudotiną terminą įrašoma žyma [KDE:]), arba tie terminai, kurių minėtame žodyne nėra (tokiu atveju ir pats terminas apskliaudžiamas kartu su KDE žyma, pvz., binding | [KDE: sietis] .

Angliškas terminas Lietuviškas vertimas
accelerator [KDE: prieigos klavišų žymė]
advanced user patyręs naudotojas [KDE: vartotojas]
advanced settings [KDE: sudėtingesni nustatymai]
alarm pavojaus signalas, [KDE: priminimas (pim programose)]
animated GIF file animacinė GIF rinkmena [KDE:] animacinis GIF failas
applet programėlė, [KDE: įskiepis]
archive file archyvo rinkmena, archyvo [KDE:] failas; archyvuotinoji rinkmena, archyvuotinasis failas; pakas, pakuotasis failas
archive archyvas, pakas, pakuotasis [KDE:] failas
ASCII file tekstinė rinkmena, [KDE:] tekstinis failas
attach pridėti, [KDE: prisegti], pridėti [KDE: prisegti] priedą
attachment priedas, [KDE: priesaga]
audio file garso rinkmena, [KDE:] garso failas
batch file komandų rinkmena, [KDE:] komandų failas
behavior [KDE: elgsena]
binary file dvejetainė rinkmena, [KDE:] dvejetainis failas
binding [KDE: sietis]
bookmark adresas, [KDE: žymelė]; įrašyti į adresyną [KDE: žymeles]; žymė
bookmark as įrašyti į adresyną [KDE: žymeles] kaip
bookmarks adresynas [KDE: žymelės]
boot file paleidimo rinkmena, [KDE:] paleidimo failas
bounce keys [KDE: klavišų pasikartojimo kontrolė (jei tinka kontekste)]
browse parinkti, [KDE: naršyti]
bug klaida, [KDE: yda], klaida [KDE: yda] programoje; riktas [KDE: yda]
CAB file CAB rinkmena, [KDE:] CAB failas
cabinet file CAB rinkmena, [KDE:] CAB failas
cache memory podėlis, [KDE: krepšys], spartinančioji atmintinė
cache podėlis, [KDE: krepšys], spartinančioji atmintinė
catalogue [KDE: katalogas]
click [KDE:] spragtelėti, spustelėti
compare files palyginti rinkmenas, [KDE:] palyginti failus
configuration sąranka, [KDE:] konfigūracija
configure [KDE: konfigūruoti]
crash [KDE: (programos) lūžimas]
daemon [KDE: tarnyba (o ne: demonas)]
default user numatytasis naudotojas [KDE: vartotojas]
directory server katalogų serveris, [KDE: aplankų serveris]
directory tree katalogų medis, [KDE: aplankų medis]
directory katalogas, [KDE: aplankas]
distribution paskirsta, [KDE: distributyvas], platinamasis paketas, platinamoji programa
dock [KDE: prišlieti, pritvirtinti]
docking lango pritvirtinimas, [KDE: prišliejimas]
e-mail elektroninis laiškas, [KDE: e. laiškas]; elektroninis paštas, [KDE: e. paštas]
end of file rinkmenos pabaiga, [KDE:] failo pabaiga
end user galutinis naudotojas [KDE: vartotojas]
enhance [KDE: išplėsti]
environment aplinka, [KDE: terpė, aplinka]
executable file vykdomoji rinkmena, [KDE:] vykdomasis failas
extension prievardis, [KDE: plėtinys (bylos)]
fancy [KDE: įmantrus]
favicon [KDE: srities ženkliukas]
file allocation system rinkmenų išdėstymo sistema, [KDE:] failų išdėstymo sistema
file attribute rinkmenos požymis, [KDE:] failo požymis
file format rinkmenos formatas, [KDE:] failo formatas
file manager rinkmenų tvarkytuvė, [KDE:] failų tvarkytuvė
file recovery rinkmenų atkūrimas, [KDE:] failų atkūrimas
file server rinkmenų serveris, [KDE:] failų serveris
file system rinkmenų išdėstymo sistema, [KDE:] failų išdėstymo sistema
file type rinkmenos tipas, [KDE:] failo tipas
file virus rinkmenų virusas, [KDE:] failų virusas
file rinkmena, [KDE:] failas
gateway tinklų sietuvas [KDE: vartai]
GIF file GIF rinkmena, [KDE:] GIF failas
graphic file grafikos rinkmena, [KDE:] grafikos failas
graphics interchange format file GIF rinkmena, [KDE:] GIF failas
help file žinyno rinkmena, [KDE:] žinyno failas
hibernate [KDE: sustabdyti]
hidden file slepiamoji rinkmena, [KDE:] slepiamasis failas
host [KDE: mazgas]
icon piktograma [KDE: ženkliukas, o ne: ikona, paveikslėlis]
iconify [KDE: sutraukti į ženkliuką ??]
identity [KDE: tapatybė, o ne: identiškumas]
image atvaizdis, paveikslas, [KDE: paveiksliukas]
initialization file pradinių nuostatų rinkmena, [KDE:] pradinių nuostatų failas
initialize [KDE: startuoti]
JAR file JAR rinkmena, [KDE:] JAR failas
Java archive file JAR rinkmena, [KDE:] JAR failas
JPEG (Joint Photographic Experts Group) file JPEG rinkmena, [KDE:] JPEG failas
keyboard shortcut [KDE: greitųjų klavišų derinys ??]
kio slave [KDE: pagalbinė programa (kio)]
launcher {KDE: leistukas]
long file name ilgasis rinkmenos vardas, [KDE:] ilgasis failo vardas
lower window [KDE: perkelti langą į antrą planą]
mailing list adresatų sąrašas; elektroninio pašto grupė, [KDE: pašto sąrašas]
maximize išskleisti langą, [KDE: išdidinti langą]
metafile metarinkmena, [KDE:] matafailas
minimize suskleisti langą [KDE: sumažinti langą]
mixer [KDE: (garso) maišytuvas]
note [KDE: lapelis, lipnus lapelis]
orphan file pamesta rinkmena, [KDE:] pamestas failas
panel [KDE:] pultas, skydelis
parent directory virškatalogis, [KDE: aukštesnio lygmens aplankas]
parent folder viršaplankis, [KDE: aukštesnio lygmens aplankas]
parse [KDE: analizuoti]
parser [KDE: analizuotuvė]
pattern [KDE: derinys]
pipe [KDE: kanalas]
placeholder rezervuota vieta, vietaženklis [KDE: pakaitos simbolis]
plug-in papildinys [KDE: priedas, o ne: įskiepis]
port prievadas; [KDE: programos realizavimas (konkrečioje OS)]
preference nuostata [KDE: pasirinkimas (kartais) prioritetai, o ne: parinktys, pasirinktys], parinktis
print to file spausdinti į rinkmeną [KDE: failą]
privacy policy privatumo politika [KDE: privatumo taisyklės]
proxy server įgaliotasis serveris, [KDE: atstovaujantis serveris]
proxy įgaliotasis serveris, [KDE: atstovaujantis serveris]; įgaliotoji programa
raise window [KDE: perkelti langą į pirmą planą]
read-only file nekeičiamoji rinkmena, [KDE:] nekeičiamasis failas
recursively [KDE: rekursyviai, ᳫaitant poaplankius]
regular expression reguliarusis reiškinys, [KDE: įprastoji išraiška]
resource file išteklių rinkmena, [KDE:] išteklių failas
RSS feed [KDE: RSS kanalas]
scroll bar slankjuostė, [KDE: slinkties juosta]
security policy saugumo politika, [KDE:] saugumo taisyklės
selfextracting file išsipakuojanti rinkmena, [KDE:] išsipakuojantis failas
setting nustata, [KDE: nustatymas – dgs. – nustatymai]
shade window [KDE: rodyti tik lango antraštės juostą]
short file name trumpasis rinkmenos vardas, [KDE:] trumpasis failo vardas
sidebar parankinė, [KDE: šoninė juosta]
system bell [KDE: sistemos skambutis]
system file sisteminė rinkmena, [KDE:] sisteminis failas
smart view [KDE: išmoningas rodymas]
snippet [KDE: (kodo) ištrauka]
socket [KDE: lizdas]
source file pirminė rinkmena, [KDE:] pirminis failas
spooling [KDE: kaupa]
stand by pristabdyti; [KDE: budėti]
suspend [KDE: užmigdyti]
swap file sukeitimų rinkmena, [KDE:] sukeitimų failas
task bar programų juosta, [KDE:] užduočių juosta
task [KDE:] užduotis [o ne: darbas, atliktinas darbas]
text file tekstinė rinkmena, [KDE:] tekstinis failas
thumbnail [KDE:] miniatiūra [o ne: ženkliukas]
to-do [KDE: darbas, o ne: užduotis]
todo [KDE: darbas, o ne: užduotis]
toolbar mygtukų juosta, [KDE: įrankių juosta]
troubleshooting [KDE: sutrikimų šalinimas]
tutorial [KDE: vadovas]
unshade window
user interface naudotojo [KDE: vartotojo] sąsaja
user name abonento vardas, naudotojo [KDE: vartotojas] vardas, paskyros vardas, registracijos vardas
user abonentas, naudotojas, [KDE: vartotojas]
video file vaizdo rinkmena, [KDE:] vaizdo failas
view peržiūrėti, rodinys, [KDE: vaizdas], rodymas
web shortcut [KDE: žiniatinklio trumpė]
wizard [KDE:] vediklis [o ne: vedlys]
wrapper [KDE: įdėklas]