Kodėl versti?

Man malonu, kai kompiuterio programa su manimi kalba lietuviškai. Net jei ji viso labo stengiasi tai daryti (t.y., kai ji išversta nepilnai). Nors kai kuriais atvejais pats pasirenku nesinaudoti lietuviška sąsaja, daugeliu atvejų ją mėgstu.

Norėčiau, kad atviro kodo programinė įranga būtų labiau paplitusi Lietuvoje, kad ji taptų realia alternatyva MS ir kitų firmų nuosavybinėms sistemoms. Juk turbūt visi išloštume, jei, pvz., valstybės įstaigos bent iš dalies pereitų prie programinės įrangos, kuri yra nemokama ir beveik tokios pačios kokybės, kaip ir brangiai kainuojančios MS programos. Mano supratimu, vertimo į lietuvių kalbą buvimas linux terpėje tikrai padaro šią OS patrauklesnę Lietuvos vartotojui.

Kalbant grynai pragmatiškai, programinės įrangos vertimai reikalingi ne visiems. Kai kuriuos patyrusius kompiuterių vartotojus, ypač tuos, kurie visas žinias įgijo tiesiog iš angliškų tekstų ar naudodami angliškas programų sąsajas, vertimai erzina. Nenuostabu, juk jiems tenka iš naujo mokytis kalbėti atrodo jau seniai išmoktą kalbą. Tačiau kitiems vartotojams vertimas visgi reikalingas. Tai – ir tie, kurie nemoka angliškai, ir tie, kurie nenori galybės laiko praleisti gilindamiesi į kompiuterininkų vartojamą anglišką žargoną. Jei jau siekiame išlaikyti savo kultūrą ir lietuvių kalbą, naujų technologijų sritis palikti užsienio kalboms būtų klaida.

Daugiau apie programinės įrangos vertimo į lietuvių kalbą reikalingumą galite pasiskaityti Gedimino Paulausko straipsnyje „Išverskime programas į lietuvių kalbą“.