Testavimas

Jei jūsų kompiuteryje įdiegta naujausia KDE versija, kviečiame prisidėti tobulinant KDE vertimą. Praneškite mums apie:

  • pastebėtas klaidas – gramatines, stiliaus, konteksto (kai, pvz., įrašas netelpa jam skirtoje vietoje);
  • nesuderintus terminus (pvz., vienur configure verčiamas derinti, kitur – konfigūruoti;
  • „greitųjų klavi susikirtimus“ (pvz, kai viename programos meniu yra du meniu įrašai, kur ta pati raidė pabraukta: „Išsaugoti“ ir „Išsaugoti kaip…“; tokiu atveju nebeveikia Alt+s klaviatūros trumpė);
  • keistus ar klaidingus terminus, vertimus.

Pranešimus galite rašyti šio puslapio komentaruose. Juos peržiūrėjus ir, jei reikia, pataisius vertimą, komentarai bus ištrinti.

Pranešdami visuomet tiksliai nurodykite, koks yra klaidingas tekstas bei kokioje programoje; taip pat, kokioje KDE versijoje aptikote problemą.

Jei to dar nepadarėte, įsidiekite lietuvybės paketą ir padėkite mums padaryti KDE vertimą gražesnį, geriau suderintą.

Apie tai, kaip įdiegti naujausią lietuvybės paketą į savo LINUX distributyvą skaitykite čia [nuoroda].